Skip to content Skip to footer

Na czym polega badanie geotechniczne gruntu?

Budowa domu jednorodzinnego to ważne przedsięwzięcie, które wymaga solidnych fundamentów, dosłownie i w przenośni. Jednym z kluczowych kroków przed rozpoczęciem tego przedsięwzięcia jest badanie geotechniczne gruntu, które pozwala na dokładną ocenę warunków podłoża. Choć nie zawsze jest to obligatoryjne, zaleca się je szczególnie w przypadku specyficznych warunków terenowych, aby uniknąć potencjalnych problemów strukturalnych w przyszłości.

Historia geodezji w Polsce

Geodezja to nauka zajmująca się pomiarami Ziemi. W Polsce terminu tego używa się zarówno w odniesieniu do dużej skali, jak i do małej. Za granicą geodezja szczegółowa jest nazywana miernictwem. Za początki geodezji w Polsce można przyjąć XII wiek.

Czym jest działka budowlana?

Na rynku nieruchomości nierzadko napotkamy na pojęcia, które mogą budzić wątpliwości. Właśnie dlatego warto dokładnie zrozumieć różnicę między dwoma kluczowymi terminami: działką budowlaną i działką zabudowaną. Te określenia mają znaczący wpływ na planowanie oraz realizację naszego przedsięwzięcia.

Grawimetria geodezyjna

Grawimetria to całkowicie nieinwazyjna, powierzchniowa metoda geofizyczna, oparta na teorii grawitacji. Do podstawowych zadań geometrii geodezyjnej należy określenie charakterystyk pola siły ciężkości Ziemi, jak również innych ciał niebieskich oraz traktowanie tego w kontekście funkcji miejsca i momentu obserwacji. Jest to możliwe dzięki pomiarom natężenia tego pola i jego gradientów, wykonane na powierzchni bryły globu bądź w jego sąsiedztwie.